Miljøsanering –Hvad skal du vide?

14 November 2023
Signe Lindhard

editorial

Miljøsanering handler om at rense jorden, luften og vandet for miljøskadelige stoffer. Det kan enten være forebyggende arbejde for at undgå forurening, eller det kan være efterfølgende arbejde for at fjerne forurening. Som industri- eller landbrugsvirksomhed er det jeres ansvar at tage hensyn til miljøet og minimere jeres påvirkning på naturen. Derfor kan miljøsanering være en nødvendig opgave, når I skal sikre, at jeres virksomhed overholder de gældende miljøregler.

Hvornår er miljøsanering relevant?

Der er flere situationer, hvor miljøsanering kan være relevant i forhold til industri- og landbrugsvirksomheder. Hvis I har haft brug for forskellige former for kemikalier i jeres produktion, kan der opstå forurening i jorden eller grundvandet omkring virksomheden. Det kan også være, at I har haft spild i produktionen, som kan have ført til forurening.

Hvis I skal udvide jeres produktionsområde, kan der være behov for miljøsanering for at sikre, at det nye område er rent og fri for forurening. Endelig kan der være krav om miljøsanering, hvis I vil sælge jeres virksomhed. I kan finde miljøsanering i jeres lokalområde, eksempelvis miljøsanering i Sønderjylland som vil imødekomme jeres virksomheds behov på professionel vis. 

Hvad er processen i en miljøsanering?

Processen i en miljøsanering afhænger af omfanget af forureningen. Hvis det drejer sig om mindre områder, kan det være tilstrækkeligt at rense jorden eller pumpet grundvandet op og rense det. Hvis der er tale om større forureninger, vil der typisk være behov for mere omfattende arbejde.

Der skal være et klart overblik over de forurenede områder, hvilke stoffer der er tale om, og hvor stofferne befinder sig. Derefter kan der laves en plan for, hvordan forureningen skal fjernes og området genoprettes. Herefter skal der indhentes de nødvendige tilladelser fra myndighederne, før selve miljøsaneringen kan gå i gang.

miljøsanering

Miljøsanering kan være en nødvendig opgave for mange industri- og landbrugsvirksomheder, der ønsker at tage ansvar for miljøet og overholde gældende miljøregler. Det er vigtigt at være opmærksom på situationer, hvor miljøsanering kan være relevant, og at have en klar proces for, hvordan man håndterer saneringen.

Prisen på miljøsanering varierer meget, men det kan være en god investering på lang sigt at fjerne forurening og minimere påvirkningen af jorden, luften og vandet omkring virksomheden. Søger man miljøsanering bør man vælge en certificeret virksomhed til at varetage opgaven, så man er sikker på, at alt foregår efter gældende standarder og vejledninger.

More articles