Lad boligadvokaten hjælpe dig med tinglysning

24 May 2021
Astrid Pedersen

editorial

Der er mange ting, der skal være på plads i forbindelse med køb af ejerbolig. Du skal selvfølgelig sikre dig, at købsaftalen er underskrevet af begge parter før handlen kan komme på plads. Og så skal skødet opdateres og sendes til tinglysning.

Hvad betyder tinglysning?

Tinglysning er betegnelse for en proces ved hvilken en dokument gøres officielt. Når det handler om et skøde vil en tinglysning medføre at skødet bliver optaget i den offentlig tilgængelige database som kaldes tinglysningsregistret.

I gamle dage var skødet et papir dokument som blev underskrevet og notariseret, og dernæst indlemmet i et fysisk register som kaldtes for Tingbogen. Nu om stunder ligger tinglysningsregistret online og kan tilgås af alle som har adgang til internettet.

Når et skøde er opdateret med de rette oplysninger og underskrevet ved hjælp af NemID skal det således tinglyses, det vil sige optages i tinglysningsregistret. Så vil oplysningerne i skødet være de officielt gældende for boligen fremadrettet.

Det er meget vigtigt at skødet afspejler de faktiske ejerforhold i boligen da skødet er den eneste officielle og offentligt tilgængelige dokumentation for disse. Hvis du ikke får opdateret skødet vil det stadig være forrige ejer som står opført som ejer af boligen.

Dette kan have negative konsekvenser for dig. Skødet bruges nemlig af såvel långivere som ejendomsmæglere i forbindelse med henholdsvis udstedelse af lån med sikkerhed i boligen som salg af bolig. I værste fald vil den forrige ejer således kunne optage lån i din bolig, eller sælge den endnu en gang for at opnå dobbelt fortjeneste.

Derfor bør du hurtigst muligt efter afslutte bolig handel sikre dig at skødet er opdateret og tinglyst korrekt. Og vil du være helt sikker på at procedure følger alle gældende forskrifter bør du overlade denne opgave til en boligadvokat.

Du kan med fordel kontakte eBoligadvokat for billig tinglysning af skøde – læs mere på eBoligadvokat.dk.

More articles