Bekæmpelse af skadedyr

12 November 2020
Lotte Hindsberg

Der findes et utal af skadedyr, både store og små, samtidig med at nogle gør mere skade en andre. I mange tilfælde er det muligt selv at bekæmpe dem, f.eks. bananfluer og myrer. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at få en skadedyrsbekæmper ud og få ham til at fjerne problemmet. Det kunne f.eks. være, hvis du har et hvepsebo eller væggelus. 

En kategori for sig selv af skadedyr, som du heller ikke må bekæmpe selv, er rotter. Her har du pligt til at kontakte kommunen, som vil sende en rottebekæmper. Det kunne f.eks. være rottebekæmpelse i Haslev. Du bør også kontakte dine naboer, så de kan være opmærksomme på, om de også har fået uvelkomne gæster. 

Den vigtige forebyggelse

Hvis et skadedyr vil ind, så kommer den selvfølgelig ind. Det ligger lidt i navnet, men du kan gøre det mindre attraktiv for dem at slå sig ned på din grund. Med få ting kan du sikre at de ikke ser et velkomstskilt ind til din grund. 

Start med at få ryddet op på din grund. Det gælder både nedfaldsfrugter og hvad du har liggende af affald. Med affald menes ikke køkkenaffald, men det der reelt burde være kørt på genbrugspladsen. Mørke og fugtige steder anser rotter som de mest fantastiske muligheder for at bygge en rede. Selv noget så simpelt som en flamingokasse, som du plejer at dyrke tomater i om sommeren vil en rotte se som en redekasse.

Selvom affald i haven ikke betyder køkkenaffald skal det, køkkenaffaldet, heller ikke efterlades i haven eller i komposten. Det er for rotter mad og det skal begrænses så vidt som muligt. 

Det betyder også at nedfaldsfrugter også skal fjernes om efteråret, så rotterne ikke har mad hele vinteren. Er du nervøs for at fuglene kommer til at sulte, må du finde på alternativer.

More articles